• Collage CwisCollages haf Ysgol y FenniFfrwythau Dewi ac Eleri

Yn hybu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yng nghymunedau Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn sefydliad gwirfoddol, di-elw sy’n nodi i gefnogi a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd cymunedol.

Sefydlwyd y Fenter yn 2007 i ddatblygu’r cyfleoedd i bawb o bob oedran i ddefnyddio’r Gymraeg.

Promoting and supporting the use of the Welsh language in the communities of Blaenau Gwent, Torfaen and Monmouthshire.

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen and Monmouthshire, a Welsh language initiaive, is a voluntary, non-profit organisation which aims to support and increase the use of the Welsh language in all aspects of community life.

The initiative was established in 2007 to develop new opportunities for people of all ages to use the Welsh language.