Podlediad ~ Podcast

Hoffem ddechrau podlediadau am eich perthynas â’r Gymraeg boed yn sôn am eich profiad, diddordebau, ble ydych chi’n defnyddio’ch Cymraeg, gwaith, neu ddiwylliant Cymreig.

We would like to start podcasts about your relationship with the Welsh language whether it be your experience, interests, where you use your Welsh, work or Welsh culture.

y-sioe-gymraeg

Podlediad Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. 

Aidan Maher

Angharad Griffiths

Amanda Smith

Apton

Cymdeithas yr Iaith

Deborah Edwards

Dysgu ieithoedd trwy’r Gymraeg

Liz Tucker

Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg a Chyfathrebu