Staff

Pwy yw pwy yn y Fenter?  Who is who at Menter Iaith BGTM?

 

Prif Swyddog – Chief Officer

Mary Scourfield: mary@menterbgtm.org

 

 

 

Swyddog Datblygu Cymunedol – Community Development Officer

(Sir Fynwy – Monmouthshire)

Rhys Jones: rhys@menterbgtm.org

 

 

Swyddog Datblygu Cymunedol – Community Development Officer

(Torfaen a Blaenau Gwent)

Lewis Jones: lewis@menterbgtm.org

 

 

Swyddog Cefnogi – Support Officer

Jo Price: jo@menterbgtm.org

 

 

Gweithiwr Chwarae (Ysgol Bryn Onnen) – Play Worker (Ysgol Bryn Onnen)

Rebecca

img_1117

 

Gweithiwr Chwarae (Ysgol Bryn Onnen) – Play Worker (Ysgol Bryn Onnen)

Jen George

img_1116-1

 

Gweithiwr Chwarae (Ysgol Y Fenni) – Play Worker (Ysgol Y Fenni)

Cerys Allan

img-20161111-wa0001

 

Pwyllgor Gwaith y Fenter

Cadeirydd: Angharad Williams

Is-Gadeirydd: David Roberts

Ysgrifennydd: John Woods

Trysorydd: Alan Vernon-Jones

Aelodau eraill: Helen Greenwood, Alan Burkitt, Rhiannon Davies, Greg Snelgrove